Legislativní výkladový slovník

Legislativní výkladový slovník

Výkladový slovník je specializovaným odborným slovníkem zaměřeným na oblast tvorby legislativních a nelegislativních materiálů a proces jejich projednávání a schvalování. Výkladový slovník obsahuje rozbor nejdůležitějších odborných pojmů, s nimiž se lze setkat při přípravě návrhů právních předpisů a nelegislativních materiálů.

# Pojmy výkladového slovníku
1 Adaptace (nařízení)
2 Adaptace (recepce mezinárodního práva)
3 Adaptační předpis
4 Adopce (recepce mezinárodního práva)
5 Analogie
6 Bezpečnostní rada státu
7 Blanketní právní norma
8 Bod novely právního předpisu
9 Citace cizích právních předpisů a mezinárodních smluv
10 Citace jednotlivých vět
11 Citace novelizovaného právního předpisu
12 Citace odstavce
13 Citace paragrafu (článku)
14 Citace pododstavce a bodu
15 Citace právního předpisu slovní
16 Citace právního předpisu zkrácená
17 Citace právního předpisu úplná
18 Citace v prováděcím právním předpisu
19 Citace čísel
20 Cizí právo
21 Coreper i/ii
22 Databáze konzultujících organizací (datako)
23 Databáze politik eu (dap)
24 De lege ferenda
25 De lege lata
26 Depozitář smlouvy
27 Diskrece
28 Doplnění celého ustanovení
29 Doplnění textu do ustanovení
30 Doprovodné metodiky procesu ria
31 Dotčený subjekt
32 Druhý pilíř eu
33 Důvodová zpráva
34 Důvodová zpráva (obecná část)
35 Důvodová zpráva (zvláštní část)
36 Elektronická knihovna úřadu vlády
37 Eu extranet čr
38 Evropská centrální banka
39 Evropská komise
40 Expertní jednání
41 Gesce
42 Gestor
43 Harmonizace
44 Hlasování v komorách parlamentu
45 Hlava státu
46 Hodnocení slučitelnosti s právem eu
47 Implementace
48 Implementační předpis
49 Individuální právní akt
50 Inkorporace (recepce mezinárodního práva)
51 Interpretace práva
52 Isap
53 Jednací řád poslanecké sněmovny
54 Jednací řád senátu
55 Jednací řád vlády
56 Jednací řád výboru pro eu
57 Jednací řád výboru pro eu (pracovní úroveň)
58 Judikatura
59 Kancelář prezidenta republiky
60 Klíčové kroky procesu ria
61 Knihovna připravované legislativy
62 Kodex (zákoník)
63 Kompetence
64 Krajský návrh zákona
65 Legislativní nouze
66 Legislativní pravidla vlády
67 Legislativní proces
68 Legislativní rada vlády
69 Legislativní zkratka
70 Legislativní záměr
71 Legislativně-technické požadavky na tvorbu právních předpisů
72 Legisvakance
73 Legální definice
74 Metodické pokyny  
75 Mezinárodní smlouva
76 Ministerstvo
77 Ministr zahraničních věcí
78 Nadpis jednotlivého ustanovení
79 Nadpis právního předpisu
80 Nahrazení celého ustanovení
81 Nahrazení textu v ustanovení
82 Nařízení kraje
83 Nařízení obce
84 Nařízení vlády
85 Neslučitelnost s právem eu
86 Neurčitý právní pojem
87 Normativní odkaz
88 Normativní právní akt
89 Notifikace
90 Nouzový stav
91 Novela nařízení vlády
92 Novela vyhlášky
93 Novela zákona
94 Novelizace nepřímá
95 Novelizace přímá
96 Novelizovaný zákon
97 Nález ústavního soudu
98 Návrh na sjednání smlouvy
99 Návrh usnesení vlády
100 Návrh zákona, jehož předkladatelem není vláda
101 Návrh ústavního zákona
102 Název právního předpisu
103 Obdobně
104 Obecná rozprava senátu
105 Obecná rozprava sněmovny
106 Obecné požadavky na tvorbu právních předpisů
107 Obecné právní zásady
108 Obecné zásady pro hodnocení dopadů regulace (ria)
109 Obecně závazná vyhláška kraje
110 Obecně závazná vyhláška obce
111 Odbor kompatibility úřadu vlády
112 Oddělení pro eu kanceláře senátu
113 Oddělení pro koordinaci procesu hodnocení dopadů regulace (ria)
114 Odkaz na poznámku pod čarou
115 Odkaz nenormativní
116 Odkaz normativní
117 Odok
118 Odůvodnění (nařízení vlády, vyhláška)
119 Odůvodnění (nařízení vlády, vyhláška) obecná část
120 Odůvodnění (nařízení vlády, vyhláška) zvláštní část
121 Opatření obecné povahy
122 Organizace spojených národů
123 Organizační výbor senátu
124 Organizační výbor sněmovny
125 Orgán státní správy
126 Oznamovací povinnost
127 Paragrafová značka (§) 
128 Parlament české republiky
129 Parlamentní výhrada
130 Platnost právního předpisu
131 Platné znění zákona
132 Plán legislativních prací vlády
133 Plán nelegislativních prací
134 Podpisová doložka
135 Podrobná rozprava senátu
136 Podrobná rozprava sněmovny
137 Podstatná ustanovení práva eu
138 Pojem
139 Poslanecká sněmovna
140 Poslanecký klub
141 Poslanecký návrh zákona
142 Pozměňovací návrh
143 Poznámka pod čarou
144 Pracovní komise legislativní rady vlády
145 Pramen práva
146 Preambule
147 Premiér
148 Prezident republiky
149 Prezidentská smlouva
150 Primární právo
151 Program schůze vlády
152 Programové prohlášení vlády
153 Projednávání návrhu zákona v prvním čtení
154 Prováděcí právní předpis
155 Prováděcí předpis
156 První pilíř eu
157 Právní princip
158 Právní předpis
159 Právní předpis vyšší právní síly
160 Právní stav
161 Právní síla
162 Právní řád
163 Právo evropské unie
164 Právo zákonodárné iniciativy
165 Publikace právního předpisu
166 Přechodné ustanovení
167 Předkladatel
168 Předkládací zpráva
169 Předpis evropské unie
170 Předseda legislativní rady vlády
171 Předseda senátu
172 Předseda sněmovny
173 Předseda vlády
174 Přehled dopadů
175 Přehled smluv
176 Přiměřeně
177 Připomínka doporučující
178 Připomínka zásadní
179 Připomínkové místo nepovinné
180 Připomínkové místo povinné
181 Připomínkové řízení
182 Příloha právního předpisu 
183 Příloha právního předpisu (změna, zrušení)
184 Působnost
185 Působnost právního předpisu
186 Rada evropské unie
187 Ratifikace mezinárodní smlouvy
188 Ratifikační listina
189 Recepce mezinárodního práva
190 Referendum
191 Referenční odkaz na právní předpis eu
192 Referenční povinnost
193 Resortní koordinační skupina
194 Rezortní smlouva
195 Ria
196 Rozdílová tabulka
197 Rozpor
198 Rozpor koncepčního charakteru
199 Rozpočet kraje nebo obce
200 Rozprava sněmovny
201 Rámcová pozice pro parlament čr
202 Sbírka mezinárodních smluv
203 Sbírka zákonů
204 Schůze senátu
205 Schůze sněmovny
206 Schůze vlády
207 Sekretariát výboru pro eu
208 Sekundární právo
209 Senát
210 Senátní návrh zákona
211 Senátní tisk
212 Senátorský klub
213 Skupinový nadpis
214 Slučitelnost s právem eu
215 Slučitelnost s právem eu částečná
216 Směrnice pro jednání
217 Sněmovní tisk
218 Sondáž
219 Specifická tichá procedura
220 Spolugestor
221 Spolupředkladatel
222 Srovnávací tabulka
223 Stanovisko legislativní rady vlády
224 Stanovisko odboru kompatibility
225 Stanovisko pracovní komise
226 Stanovisko předsedy legislativní rady vlády
227 Stanovisko vlády k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda
228 Statut výboru pro eu
229 Stav legislativní nouze
230 Stav ohrožení státu
231 Státní rozpočet
232 Technický předpis 
233 Tichá procedura
234 Transformace (recepce mezinárodního práva)
235 Transpozice (směrnice)
236 Transpoziční předpis
237 Tvorba práva
238 Třetí pilíř eu
239 Ukončování platnosti smluv
240 Usnesení senátu
241 Usnesení vlády
242 Ustanovení nenormativní
243 Ustanovení normativní
244 Užívání zkratek při citaci právního předpisu
245 Veto prezidenta republiky
246 Vložení celého ustanovení
247 Vložení textu do ustanovení
248 Vláda
249 Vládní návrh zákon
250 Vládní smlouva
251 Vnitřní předpis
252 Vyhlášení právního předpisu
253 Vyhláška
254 Vyhláška obecní
255 Vypořádání připomínek
256 Válečný stav
257 Výbor pro evropskou unii
258 Výbor pro evropské záležitosti poslanecké sněmovny
259 Výhrada zákona
260 Výčet alternativní
261 Výčet kumulativní
262 Věcný záměr zákona
263 Zasedání vlády
264 Zkrácené jednání senátu
265 Zkrácené jednání sněmovny
266 Zkrácené řízení 
267 Zmocněnec k podpisu smlouvy
268 Zmocňovací ustanovení
269 Zpravodaj
270 Zpráva o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků
271 Zpětný odkaz
272 Zrušení celého ustanovení
273 Zrušení textu v ustanovení
274 Zrušovací ustanovení
275 Zákon
276 Zákonné opatření senátu
277 Zákonné zmocnění k vydání prováděcího právního předpisu
278 Zákonodárná iniciativa
279 Závěrečná zpráva ria
280 Záznam z jednání vlády
281 Úplné znění zákona
282 Ústav pro jazyk český av čr
283 Ústava
284 Ústavní pořádek
285 Ústavní soud
286 Ústavní zákon
287 Ústavní zákon o bezpečnosti české republiky
288 Ústavodárný proces
289 Ústřední orgán státní správy
290 Úvodní ustanovení
291 Úvodní věta
292 Účinnost právního předpisu
293 Úřední věstník eu
294 Členění novely právního předpisu 
295 Členění právního předpisu

Zdroj datwww.odok.cz
Originálodok.cz/portal/katalog/slovnik
Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.