SIPO pro plátce

Certifikovaný platební nástroj ISO/IEC 27001

Přehledné informace o službě SIPO naleznete nově i na www.sipo.cz.

Vážení zákazníci, od 1. 10. 2023 dochází ke změně podmínek služby SIPO a změně ceníku vybraných služeb SIPO. Dokumenty platné od 1. 10. 2023 naleznete v sekci Dokumenty ke stažení.

Detailní popis změn

Ceník:

 • zrušení položky „Odvolání souhlasu Plátce s platební transakcí“,
 • úprava ceny za položku „Zaslání potvrzení o uhrazených platbách SIPO poštou“ z původních 15 Kč na 18 Kč a
 • úprava textací Ceníku s cílem zpřehlednit uvedené informace a zohlednit požadavky z.č. 370/2017 Sb. o platebním styku ve znění pozdějších předpisů tím, že cena za poskytované platební služby v rámci služby SIPO je v Ceníku nově uváděna samostatně.


Podmínky:
S účinností od 1. 10. 2023 dochází ke změně Obchodních podmínek SIPO pro Plátce, které byly účinné od 1. 11. 2020 a to tak, že se v plném rozsahu ruší a:

 • v části relevantní pro obstaravatelské služby v rámci služby SIPO se nahrazují zněním Obchodních podmínek SIPO pro Plátce účinných od 1. 10. 2023
 • v části relevantní pro platební služby poskytované v rámci služby SIPO se nahrazují zněním Podmínek o platebních službách poskytovaných Českou poštou, s.p. které jsou účinné od 1. 10. 2023. 

Popis služby, kontakt

SIPO - Soustředěné inkaso plateb obyvatelstva

SIPO je obstaravatelská činnost České pošty, s.p., spočívající v inkasování plateb od fyzických osob ve prospěch právnických a dalších osob, které s poštou uzavřely smlouvu o obstarávání SIPO. SIPO slouží k úhradě např. nájemného, elektřiny, plynu, vody, rozhlasových a televizních poplatků, kabelové televize, předplatného tisku, daně z nemovitosti, ale i stavebního spoření, životních i jiných pojistek atd.

Od 1. 3. 2018 se služba SIPO řídí Zákonem o platebním styku č. 370/2017 Sb.

Stávající plátci SIPO mohou být na Provozovnách požádáni k doplnění povinných údajů ke svému spojovacímu číslu (např. datum narození, aktuální adresu apod.)! Tyto povinné údaje vyplývají ze Zákona o platebním styku.

Pro více informací můžete kontaktovat Zákaznické centrum České pošty, nebo pište na e-mailovou adresu info@cpost.cz.

nahoru

Výhody služby

SIPO Vám umožní sdružit všechny pravidelné platby (voda, plyn, nájem, pojistné, předplatné novin atd.) do jedné jediné platby. Každý měsíc samozřejmě dostáváte podrobný přehled jednotlivých předepsaných plateb, takže máte kontrolu, za co a kolik platíte. SIPO je moderní platební nástroj, který Vám šetří čas, starosti a peníze.

Dobrá dostupnost

 • Zájemci o službu SIPO mohou požádat o přidělení spojovacího čísla na kterékoli Provozovně (mimo Výdejní místo a Pošta partner – vymístěna přepážka). Spojovací číslo obdrží na počkání.
 • Na kterékoli Provozovně (mimo Výdejní místo a Pošta partner – vymístěna přepážka) můžete požádat o zřízení tzv. kontaktní adresy, na kterou Vám budeme doklady SIPO zasílat (např. do místa přechodného bydliště).
 • Na kterékoli Provozovně (mimo Výdejní místo a Pošta partner – vymístěna přepážka) můžete požádat o vystavení náhradního nebo částečného Platebního dokladu SIPO na vybrané platby v případě, že nebyl dosud Platební doklad SIPO uhrazen (potřebujete libovolný doklad SIPO, kde je Vaše spojovací číslo uvedeno a osobní doklad).

Osobní spojovací číslo

 • Spojovací číslo je vázáno na Vaši osobu jedná se o tzv. jedinečný identifikátor obdobně jako je číslo účtu v bance. Pokud se přestěhujete, změníte příjmení apod., spojovací číslo Vám zůstane. Výhodou neměnnosti spojovacího čísla je, že na něj můžete navázat všechny platby, které hradíte prostřednictvím SIPO kdekoliv v České republice, a tím je soustředit do jednoho platebního dokladu (např. odběr elektřiny v bytě i odběr elektřiny na chatě).

Informace o aktuální platbě

 • Každý měsíc obdržíte přehled soustředěných plateb.
 • Plátci v hotovosti obdrží Platební doklad SIPO - Hotovost.
 • Kdo hradí SIPO inkasem ze svého bankovního účtu, obdrží informativní doklad Platební doklad SIPO - Bezhotovost. Tento doklad můžete obdržet v papírové podobě nebo Vám jej zašleme e-mailem. V případě překročení limitu na SIPO nastaveného ve Vaší bance obdržíte Platební doklad SIPO - Hotovost, který  můžete nestandardně uhradit v hotovosti na poště nebo prostřednictvím jednorázového příkazu k úhradě.

Potvrzení o uhrazených platbách SIPO na přání

 • Na kterékoliv Provozovně (mimo Výdejní místo a Pošta partner – vymístěna přepážka) Vám na požádání vyhotovíme jednorázové měsíční Potvrzení o uhrazených platbách SIPO / Přehled o platbách SIPO  s konkrétními daty převodu mezi Českou poštou a Příjemcem Vašich plateb.
 • Dále můžete na kterékoliv Provozovně (mimo Výdejní místo a Pošta partner – vymístěna přepážka) požádat o pravidelné zasílání měsíčních, čtvrtletních, pololetních nebo ročních Potvrzení o uhrazených platbách.
 • SIPO / Přehled o platbách SIPO.
 • Toto potvrzení můžete obdržet v papírové podobě, nebo Vám jej zašleme e-mailem.

Vyšší rychlost

 • Například změny související s platbou rozhlasových a televizních poplatků budou promítnuty do SIPO již od následujícího měsíce.

Platební flexibilita

 • Platbu SIPO můžete zaplatit ode dne obdržení platebního dokladu do posledního dne měsíce, pro který je doklad vystaven. Obsahuje-li platební doklad platby, které mají stanovené splatnosti, je nutno platbu uhradit v takovém termínu, aby byly doby splatnosti dodrženy.

Méně papírování

 • Platební doklady SIPO - Hotovost, jsou jednodílné a obsahují rozpis Vašich plateb i příkaz k zaplacení. S tímto dokladem se dostavíte na poštu a po zaplacení Vám bude potvrzený doklad vrácen.
 • U Platebního dokladu SIPO – Bezhotovost je Vaší bankou platba automaticky inkasována z Vašeho bankovního účtu.

Platby v bance

 • Platbu SIPO můžete uhradit i jednorázovým příkazem k úhradě (JPÚ) podaným ve své bance ve prospěch čísla účtu 156080780/0300, variabilní symbol (najdete v kolonce č. 1 horní části Platebního dokladu SIPO pro ten měsíc, za který jednorázovým příkazem platíte), specifický symbol = Vaše spojovací číslo (najdete v kolonce č. 2 horní části Platebního dokladu SIPO). Platbu SIPO jednorázovým příkazem k úhradě proveďte tak, aby úhrada byla na účet České pošty připsána nejpozději poslední pracovní den daného inkasního měsíce. Jednorázový příkaz k úhradě můžete provést také načtením QR kód umístěným na Platebním dokladu SIPO.

nahoru

Získání SIPO

Abyste se mohli zapojit do SIPO, potřebujete získat spojovací číslo. Pro získání spojovacího čísla s Vámi na Provozovně vyplníme formulář SIPO. Pro vyplnění formuláře SIPO budete potřebovat mít s sebou doklad totožnosti. Spojovací číslo Vám bude přiděleno okamžitě. Přidělené spojovací číslo Vám bude předáno písemně. Takto získané spojovací číslo platí po celou dobu Vašeho setrvání v systému SIPO a není možné jej změnit. V případě, že spojovací číslo není 3 roky využíváno, je automaticky zrušeno.

Při zřízení spojovacího čísla si můžete  zvolit tyto doplňkové služby:

 • Aktivace zasílání Potvrzení o uhrazených platbách SIPO / Přehled o platbách SIPO
 • Interval zasílání Potvrzení o uhrazených platbách SIPO / Přehled o platbách SIPO (možnosti: měsíčně / čtvrtletně / pololetně / ročně)
 • Způsob zasílání Potvrzení o uhrazených platbách SIPO / Přehled o platbách SIPO (poštou nebo e-mailem)
 • Zasílání Platebního dokladu SIPO na e-mailovou adresu

nahoru

Zapojení plateb do SIPO

Poplatky za rozhlas a televizi (ČRo + ČT)

Zapojení rozhlasových a televizních poplatků (rozhlasový poplatek 45 Kč, televizní poplatek 135 Kč), jejich zrušení a změny za Vás zařídí Provozovna (mimo Výdejní místo a Pošta partner – vymístěna přepážka).

K přihlášení, zrušení a k osvobození od placení ČRo a ČT poplatků potřebujete zvláštní tiskopisy, jakýkoli doklad se svým spojovacím číslem a osobní doklad. Tiskopisy získáte na kterékoli Provozovně (mimo Výdejní místo a Pošta partner – vymístěna přepážka) a kterákoli Provozovna (mimo Výdejní místo a Pošta partner – vymístěna přepážka) s Vámi přihlášku, odhlášku nebo osvobození projedná.

Předpis poplatků, jejich zrušení nebo osvobození od placení poplatků se promítne do Vašeho SIPO již následující měsíc. Od 1. 2. 2007 nejsou na neuhrazené rozhlasové a televizní poplatky zasílány upomínky SIPO, ale neuhrazené poplatky jsou automaticky zahrnuty do SIPO na následující měsíc pod kódy poplatků 317 -  ČRo neuhrazený minulý měsíc, 319 - ČT neuhrazený minulý měsíc.

nahoru

Způsob placení SIPO

SIPO lze platit následujícími způsoby:

V hotovosti na poště

SIPO můžete zaplatit na kterékoli Provozovně prostřednictvím Platebního dokladu SIPO – Hotovost. Cena za hotovostní úhradu je 28 Kč (se Zákaznickou kartou 22 Kč). Po zaplacení Vám Provozovna na doklad vytiskne podací znaky podací Provozovny a celý doklad Vám vrátí.

Náš tip! Se Zákaznickou kartou České pošty máte platbu SIPO na přepážce levněji! Zažádejte si o Zákaznickou kartu ještě dnes zdarma na www.zakaznicka-karta.cz a začněte naplno využívat její výhody.

V hotovosti u Vašeho doručovatele

Platební doklad SIPO - Hotovost a peníze předáte proti potvrzení svému doručovateli. Celková cena za hotovostní úhradu a zprostředkování hotovostní úhrady doručovatelem je 32 Kč. Celý doklad s vytištěnými podacími znaky podací pošty Vám doručovatel vrátí následující pracovní den.

Jednorázovým příkazem k úhradě (JPÚ)

Platbu SIPO lze uhradit také jednorázovým příkazem k úhradě podaným ve Vaší bance ve prospěch účtu 156080780/0300. Uvedete variabilní symbol (najdete v kolonce č. 1 horní části Platebního dokladu SIPO pro ten měsíc, za který jednorázovým příkazem platíte) a jako specifický symbol své spojovací číslo (najdete v kolonce č. 2 horní části Platebního dokladu SIPO - Hotovost). Předepsanou částku (najdete v kolonce č. 3 horní části Platebního dokladu SIPO) nelze měnit. Pokyny jsou uvedeny na zadní straně Platebního dokladu SIPO. Pokud využíváte k platbě SIPO mobilní bankovnictví, lze z dokladu SIPO načíst QR kód, díky kterému se samy vyplní všechny údaje k zadání platebního příkazu.

Cena za tento způsob úhrady je 18 Kč a zaplatíte ji následující měsíc v SIPO. Platbu SIPO jednorázovým příkazem k úhradě proveďte tak, aby úhrada byla na účet České pošty připsána nejpozději poslední pracovní den inkasního měsíce, který je na dokladu SIPO uveden. Platbu, obdrženou po ukončení inkasního měsíce, s chybnou částkou nebo chybným symbolem nemůže Česká pošta, s.p. zpracovat a vrátí ji zpět na účet plátce. S žádostí o podání bližších informací k vrácené platbě SIPO je možno se obrátit na e-mailovou adresu: sipo-reklamace.vakvi@cpost.cz.

Bezhotovostně z účtu vedeného u některé banky v ČR

Své bance dáte svolení k inkasu SIPO. Ve stanovený den banka zaplatí z Vašeho účtu platbu SIPO, převede ji na účet České pošty, s.p., která platbu zpracuje a jednotlivé platební položky následně převede na účty příjemců. 


Cena za platbu SIPO inkasem včetně zaslání dokladu SIPO poštou je 18 Kč a cena za platbu SIPO inkasem včetně zaslání dokladu SIPO e-mailem je 5 Kč.

Seznam bank (xls, 8kB)

Ceny hrazené klienty SIPO

Ceny jsou osvobozeny od DPH.

 

Ceny platné od 1. 10. 2023

Služba Cena

Platba SIPO na přepážce včetně zaslání Platebního dokladu SIPO – Hotovost

 • Platba SIPO na přepážce (ve výši 11,00 Kč)*
 • Zaslání Platebního dokladu SIPO – Hotovost (ve výši 17,00 Kč)
28 Kč

Platba SIPO na přepážce se Zákaznickou kartou včetně zaslání Platebního dokladu SIPO – Hotovost

 • Platba SIPO na přepážce (ve výši 5,00 Kč)*
 • Zaslání Platebního dokladu SIPO – Hotovost (ve výši 17,00 Kč)
22 Kč

Platba SIPO u doručovatele včetně zaslání Platebního dokladu SIPO – Hotovost

 • Platba SIPO u doručovatele (ve výši 15,00 Kč)*
 • Zaslání Platebního dokladu SIPO – Hotovost (ve výši 17,00 Kč) 
32 Kč
Platba SIPO uhrazená Jednorázovým příkazem k úhradě včetně zaslání Platebního dokladu SIPO – Hotovost 18 Kč
Platba SIPO Inkasem včetně zaslání Platebního dokladu SIPO – Bezhotovost poštou 18 Kč
Platba SIPO Inkasem včetně zaslání Platebního dokladu SIPO – Bezhotovost e-mailem    5 Kč
Vyhotovení Platebního dokladu SIPO nebo Upomínky neuhrazených plateb SIPO na vybrané platby    5 Kč
Vyhotovení Platebního dokladu SIPO - Hotovost z důvodu překročení inkasního limitu 18 Kč
Vyhotovení Potvrzení o uhrazených platbách SIPO  
- měsíčního 10 Kč
- čtvrtletního 15 Kč
- pololetního 25 Kč
- ročního 50 Kč
Zaslání Potvrzení o uhrazených platbách SIPO poštou 18 Kč

nahoru

Platby Příjemcům

Platby Příjemcům lze hradit pouze uzavřel-li Příjemce smlouvu s Českou poštou, s.p. - seznam Příjemců (zip, 1MB), Pokud chcete platit Příjemci pomocí SIPO, přihlásíte se u příslušného Příjemce a sdělíte mu své spojovací číslo. Bude-li po vás Příjemce požadovat dokument s prokazatelným přidělením Vašeho osobního spojovacího čísla, můžete předložit poslední Platební doklad SIPO, případně formulář SIPO. Příjemce poté může předepsat platbu a tento předpis předá poště. Bez Vašeho svolení nebo vědomí nemůže Příjemce do Vašeho SIPO platbu předepsat, a to ani v případě, že zná Vaše spojovací číslo. Předpis platby se promítne do Vašeho SIPO nejdříve následující měsíc. Případnou reklamaci předepsané/nepředepsané platby uplatňujte přímo u Příjemce, který Vám platbu předepisuje.

nahoru

Často kladené otázky

SIPO - plátce - FAQ


Zdroj datwww.ceskaposta.cz
Originálceskaposta.cz/sluzby/platebni-a-financni-sluzby-cr/sipo
Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.